Rydde i påsken?

Lei en container til fast pris!
3800 kr inkl. mva. Restavfall og transport inkludert.

10 m3 container til restavfall.
I Kongsberg, vi begrenser inntil 15 km fra KS, Askeladden 7, Moane.

Tilbudet gjelder utsetting mandag 6. og tirsdag 7. april, til uken over påske. Vi avtaler nærmere om innhenting.
Så langt vi har kapasitet og containere.

Containeren er til restavfall og kan IKKE inneholde:

  • Gips.
  • Isolasjon.
  • Farlig avfall som Imp. trevirke-maling-vaskemidler-batterier etc.
  • Fyllmasse/hageavfall som stein-jord-grus-leca-løv etc.
  • EE avfall.

Avvik fra dette kan gi avvik gebyr.
Ta kontakt om noe skulle være uklart.

For bestilling:
Ring 32767060
Epost kongsbergsamlesentral@hermod-teigen.no