Om oss

Virksomhet og lokalisering

Kongsberg Samlesentral AS ble etablert i 1971. Vårt tjenestetilbud er avfallshåndtering, kjøp av metall, utleie av containere, salg av gass og bilsanering. Vi bistår både private og offentlige virksomheter med avfallshåndtering og miljøtjenester.

Kongsberg Samlesentral AS ligger på Moane Industriområde i Kongsberg.

Eierforhold

Kongsberg Samlesentral ble startet i 1971 av Kjetil Holtan og har gått i arv til sønnene Bård og Thorbjørn. I 2009 ble det dannet aksjeselskap da Hermod Teigen AS gikk inn som medaksjonær.

Samfunnsansvar

Bedriften har fokus på miljøansvar og våre medarbeidere har lang erfaring i håndtering av gjenvinningsmaterialer. Derfor kan du som kunde hos oss alltid være trygg på at avfallet blir behandlet riktig.

Miljøvennlig gjenvinning

Årlig mottar og behandler Kongsberg Samlesentral AS ca. 10.000 tonn til gjenvinning. Gjenvinning skjer med moderne maskiner og etter gjeldende lover og regler.

Kongsberg Samlesentral AS er sertifisert for NS-ISO 9001:2008 og 14001:2004.