Bilopphugging

Bilsanering og bilopphugger

Fra 1/1-2014 startet Kongsberg Samlesentral AS med vrakpant-mottak.
Nå vil snart vårt eget saneringsanlegg være på plass, slik at bilene vil bli sanert før de videresendes til Hermod Teigen i Drammen. Her lastes bilvrakene om og sendes videre til et av sine shredderanlegg.

Alt av vrakbiler mottas

Kongsberg Samlesentral AS tar i mot alt av vrakbiler, men som de fleste bilopphuggeri som selger deler, gjør IKKE vi det. Vi sanerer hele bilen.

Ved mottak av biler kreves det:

  • Vognkort
  • Fødsels og personnummer / organisasjonsnummer
  • Legitimasjon
  • Kontonummer