post image

Velkommen til Kongsberg Samlesentral

Vårt tjenestetilbud er avfallshåndtering, kjøp av metall, utleie av containere, salg av gass og bilsanering. Vi bistår både private og offentlige virksomheter med avfallshåndtering og miljøtjenester. Kongsberg Samlesentral AS ligger på Moane Industriområde i Kongsberg.

post image

Containerutleie/avfall/metall

Vi leier ut åpne og lukkede containere i størrelsene 10m3, 14m3, 22m3 og 35m3. Containere leies ut på årsbasis eller for kortere perioder til både private og næringsvirksomhet.

post image

Gass

Hos Kongsberg Samlesentral AS har vi den nødvendige kompetansen som gjør at vi kan anbefale den riktige gassen til den enkeltes behov. Det kan bidra til at du får gjort mer enn å kjøre en applikasjon. Den riktige gassen vil redusere produksjonsavbrudd, senke kostnadene på sikt og øke produktiviteten og fleksibiliteten i bedriften.

post image

BIL SANNERING/BILOPPHUGGERI

Fra 1/1-2014 startet Kongsberg Samlesentral AS med vrakpant mottak. Kongsberg Samlesentral AS tar i mot alt av vrakbiler, men som de fleste bilopphuggeri som selger deler, gjør IKKE vi det. Vi sanerer hele bilen.